Kontakt

FK Engvadgård

Fløng Byvej 13 og 24

2640 Hedehusene

Tlf: 43353594 eller 43353544

Mail: piakn@htk.dk

Mobil nr. Pia: 23358414

Åbningstider

Fritidsklubben er for 4. klasse og 5. klasse.

Juniorklubben er for 6.-7.-8. klasse.

Ungdomsklubben er for 9. klasse- +23 år. 

Dagklubben (fritids- og juniorklub) åbner når børnene får fri fra skole:

Mandag: 14.25-17.45

Tirsdag: 14.25-17.45

Onsdag: 14.25-17.45

Torsdag: 14.25-17.45

Fredag: 13.30-17.00

Ved sær arrangementer kan ændret åbningstid forkomme.

Aftenklubben (5. klasse og opefter)  åbner:

For 5. og 6. klasse er der åbent mandag til torsdag fra kl. 18.30-21.00
For 7. klasse og opefter er der åbent mandag til torsdag fra kl. 18.30 til 22.00

Vores hverdag

For at kunne opfylde vores målsætning har hverdagen på FK Engvadgård højeste prioritet.Vi har indrettet klubben, i samarbejde med medlemmerne, så den er rar at være i. Vi har mange forskellige tilbud, hvor man kan være sammen med andre børn og unge. Når børnene kommer fra skole, er der frit slag.

Vi er både indendørs og udendørs, så mulighederne er mange. En stor del af hverdagen indeholder leg og bevægelse.

Indendørs er der billard, bordtennis, computere, play-station, biograf, “hæng ud” områder mm. For de kreative sjæle eller dem der bare godt kan lide at sidde og snakke og hygge, har vi vores dejlige værksteder. Ude bliver der spillet fodbold på egen multibane, leget dåse skjul og jeg melder krig, spillet basket, lavet mad på bål og leget på legeplads lige ved siden af klubben.

Når sulten melder sig, kan børnene melde sig i biksen. Her tilbyder vi en halv årlig madordning, som sørger for at der er et mellemmåltid til børnene hver dag. Da vi laver det meste af maden selv, er priserne overskuelige og maden sund. Det er muligt at købe frugt hele dagen.

I hverdagen har børnene ret til selvbestemmelse, men som personale vil vi gerne vide hvor børnene er. Her har vi vores indkrydsningskærm hvor børnene “trykker sig ind” når de kommer samt hvor de er, og ud når de går hjem. VI stræber dog stadig efter at alle børn bliver set af minimum en voksen.

Når aftenklubben åbner, er der fuld fart på. Her handler det om at være sammen med andre børn/unge og høre musik, spille computer, grine og fjante, samt meget andet.

Pædagogik

Pædagogisk udvikling:

Vi mener det er vigtigt for vores pædagogiske udvikling, at vi løbende deltager i relevante kurser og konferencer.

Endvidere er det vigtigt, at drøfte pædagogiske spørgsmål med samarbejdspartnere som SSP (tværfagligt samarbejde mellem socialforvaltning, skole og politi), samt med andre klubber og deltager i seminarier, kurser og konferencer, planlagt af eksperter på det pædagogiske område.

Personalets efteruddannelser:

Vi mener at det er vigtigt at de ansatte i klubben, hele tiden holder sig opdateret med ny information, teori og forskning indenfor det pædagogiske område. Derfor bliver efteruddannelser prioriteret højt, hvilket gør at vi i dag har:

Børnerådgivere

Inklusionvejleder

ICDP-vejledere

Certificeret e-Sport undervisere

Cool kids vejledere

ART instruktører

Personalets samarbejde:

FOR AT KUNNE OPFYLDE DEN HØJT PRIORITEREDE HVERDAG, ER DE NØDVENDIGE KRAV TIL OS SELV SOM PERSONALEGRUPPE:

 • At vi kan og tør træffe beslutninger.
 • At vi er bevidste om vore holdninger og mål.
 • At vi er åbne overfor hinanden og er parate til at indgå kompromiser.
 • At vi er rummelige, positive og har tillid til hinanden.
 • Det er vigtigt for samarbejdet, at vi hver især har nogle arbejdsområder der er tilrettelagt ud fra hvad vi er bedst til, på den måde bliver vi mere engagerede.
 • At vi afholder personalemøde hver måned.

Idrætscertificeret

Vi er sammen med SFO Kæret i perioden 2010-2011 blevet idrætscertificeret. Kurset var delt ind i 3 moduller og indeholdt følgende:

  • Pædagogisk idræt som metode til at opfylde de pædagogiske mål.
  • Idrætspædagogiske grundbegreber og idrættens egenværdi.
  • Iscenesættelse af pædagogisk idræt.
  • Mål, middel, niveau, formidling og personalets rolle.
  • Voksen – barn relationer.
  • Barn – voksen relationer.
  • Barn – barn relationer.
  • Pædagogisk idræt som redskab i hverdagen.
  • Kompetencer til at udnytte/udvikle idrætten i pædagogisk praksis.
  • Personlig kompetence i forhold til pædagogisk idræt.
  • Netværksdannelse med andre institutioner.

At være en idrætscertificeret klub betyder at vi gennem leg, bevægelse og idræt, kan være med til at styrke sammenholdet mellem børn på tværs af aldersgrupper.

Vi kan gennem vores aktiviteter lære børn/unge om respekt, regler, ansvar, adfærd, samarbejde, empati, at gå på kompromis, at vise hensyn og samtidig at de får rørt sig.

Målsætning

Vores mål er at udvikle børn og unges dannelse, selvfølelse og ansvarlighed. Derfor arbejder vi pædagogisk på en måde så børn og unge lærer at:

 • Have ret til selvbestemmelse
 • Lære at passe på sig selv
 • Lære at kunne og turde
 • Blive motiveret til at fuldfører en ungdomsuddannelse.
 • Lære at konflikthåndterer livet og de udfordringer der kommer.

Pædagogisk er det af stor betydning for os at anerkendelse til og for det enkelte medlem er tydelig, at inklusion for alle børn og unge er en naturlig tilgang i livet, menneskets forskelligheder bliver værdsat og påskønnet af alle børn, unge og deres forældre.

Pædagogisk arbejder vi med fokus på nærvær, relationer og gode oplevelser, altid sat i en pædagogisk kontekst.

I lektiecafeen giver vi alt efter barnets læringsstil, lyst og motivation til at lave lektier, således barnet/den unge senere kan tage en ungdomsuddannelse.

Dette understøtter også Høje Taastrup kommunes børne/unge poltik om, at 95% af alle børn og unge skal have en ungdomsuddannelse.

Cool Kids

I FK Engvadgård tilbyder vi Cool Kids udfra en pædagogisk vinkel.

Cool Kids udvikler børns håndtering af angst og bekymring.

Normering

Fritidsklubben er normeret til 160 børn som kan benytte sig af dagklubben. Junior- og ungdomsklubben er normeret til 110 børn og unge.

Lige nu er der indmeldt 220 i dagklubben og 127 i aftenklubben.