Takster:

Fritidsklub (4.-5. klasse): 634 kr.

Juniorklub (6.-8. klasse): 333 kr. (Som juniorklub medlem kan du komme både i dag- og aftenklub) 

Ungdomsklub (9. klasse til 18 år): 185 kr.

Ungdomsklub (19-23 år): 185 kr.

Lukkedage

 • 1 januar
 • 3 dage før påske, samt i påsken
 • St. bededag
 • Kristi himmelfarts dag, samt fredagen lige efter.
 • 2 pinsedag
 • Lille juleaften
 • Juleaften
 • 1 og 2 juledag, samt dagene mellem jul og nytår.

Bestyrelsen

Bestyrelsen i FK Engvadgård er en arbejdsgiver bestyrelse. Institutionen har en drift overenskomst med Høje Taastrup kommune.

Bestyrelsen:

 • Formand: Christina Balle
 • Næstformand: Uffe Petersen
 • Peter Dose
 • Nina Vejlsted
 • Brian Nielsen

Samarbejdspartnere:

I FK Engvadgård vægter vi samarbejde højt. Vi ser alt samarbejde som potentiale for forbedring.

 • Forældrene
 • Bestyrelsen
 • Ungecentret
 • FOBU (vores paraply organisation)
 • Fløng skole, Flønghuset, Øtofteskolen, borgerskolen
 • Idrætsforeningen
 • Børn og unge rådgivningscenter (BURC)
 • Fritid og kultur, Høje Taastrup kommune
 • PPR
 • Netværk med Klub Inn, Klub 5’eren, Reerslev Klub, Sengeløse Klub
 • Samarbejde på tværs af kommunen med Trillingeklubben og Basen
 • Nærliggende institutioner
 • SSP
 • Gadeplan
 • UTA (uddannelse til alle)
 • Fagforeningen
 • Landsbylauget
 • Erhvervsdrivende i området
 • Sundhedsplejersker

Forældresamarbejde

AT ARBEJDE SAMMEN MED FORÆLDRENE, ANSER VI FOR EN VIGTIG DEL AF HVERDAGEN.

Hvis der skulle opstå udfordringer omkring et barn, er det nødvendigt for os, at forældrene er med til at finde en løsning på udfordringen.

Det er også vigtigt at høre forældrenes mening og synspunkter inden beslutninger tages.

Historie

Der var engang.

Hvor der ingen børneinstitutioner var i FLØNG. Tiden var 1966. Det må vi gøre noget ved, var der nogle mennesker der tænke.

Som sagt så gjort..

Da LOKALFORENINGEN FRIE BØRNEHAVER OG FRITIDHJEM havde afsluttet byggeriet af børnehaven KORSHAVEGÅRD i 1966, tænkte de samme mennesker: De store børn der snart skal i skole, hvad med dem? Er ingen FRITIDSHJEM i FLØNG.

Som sagt så gjort..

De åbnede et midlertidigt FRITIDSHJEM i FLØNG FORSAMLINGSHUS i oktober 1969. Den 19. marts 1970 blev skødet underskrevet på matr. Nr. 8a,8i,8v, Fløng by og sogn, til overtagelse den 1. april 1970. Sælger var Hvedstrup-Fløng kommune.

Hvedstrup-Fløng kommune overlod alt vedrørende oprettelse og drift af børneinstitutionerne til Frie Børnehaver og Fritidshjem. Byggeriet blev overdraget til Greve tegnestue V/ arkitekt Einar Labo.Den 1. februar 1973 kunne børnene fra Fløng forsamlingshus, flyttes til det nye hus, der fik navnet FRITISHJEMMET ENGVADGÅRD.

I perioden 1973 til 1993 var ENGVADGÅRD fritidshjem for 60 til 70 børn. Sidst i perioden blev der oprettet et mindre klubafsnit, hvor de ældste børn gik.

Den 1. april 1993 blev FRITIDHJEMMET på foranledning af høje Tåstrup kommune, ændret til fritidsklub til 60 børn.

I 1998/1999 blev der foretaget en større til og ombygning af ENGVADGÅRD- huset var blevet for lille, årsagen var at vi i lange perioder var oppe på 80 børn i fritidsklubben.

Lokalforeningen besluttede at lave en om- og tilbygning af huset, som stod færdigt i sommeren 1999.

Den 1. juli 1999 bliver fritidsklubben normeret fra 60 til 70 børn. Udover FRITIDSHJEM/ FRITIDSKLUB har Engvadgård siden 1975 drevet Juniorklub for 40 børn / unge med aftenåbning i vinterhalvåret. Pr. 1.oktober 2001 tildeles aftenklubben en ekstra åbningsaften af 2 timer til 20 børn/unge. Timerne er givet til grupper af unge med særligt behov.

I 2002-2003 er fritidsklubben det meste af året oppe på over 80 børn.

Denne vinter har der været 78 børn og unge indmeldt i vores aftenklub. Om onsdagen har der været 22 børn indmeldt.

Fortsættelse følger…